Det finns en mängd åtgärder som kan vidtas för att förbättra funktionen hos en äldre spruta. I filmen får du tips på några av de ändringar som kan göras.