En biobädd förlorar sin nedbrytande effekt med tiden och materialet behöver bytas ut med jämna mellanrum. I filmen får du se hur du kan göra.