Användning av avdriftsreducerande utrustning möjliggör att de vindanpassade skyddsavstånd som ska hållas kan minskas. Användning av utrustningen är dessutom ett användningsvillkor för en del preparat. Läs mer om avdriftsreducerande utrustning i detta informationsblad.