I den här filmen får du veta vilken personlig skyddsutrustning du behöver vid spridning med fläktspruta.