I filmen får du reda på vilken skyddsutrustning som du behöver ha vid körning av bomspruta.