Hjälpredan används för att beräkna det anpassade skyddsavstånd som du behöver hålla vid sprutning. I den här filmen får du veta hur du använder den.