Vid användning av fläktspruta i fruktodling blir beräkningen av anpassat skyddsavstånd lite annorlunda än för spruta med bom.