Finns att ladda ner som PDF. Om det händer en olycka med växtskyddsmedel gäller det att handla rätt och snabbt. Som stöd till dig som använder växtskyddsmedel finns nu två klisterdekaler som beskriver vad du ska göra vid spill, brand och personolycka. Sätt dekalerna i traktorn eller på sprutan så att de alltid finns med där du behöver dem.