Peter Bergkvist på Kemikalieinspektionen visar hur du enkelt kan hitta rätt i KEMI:s bekämpningsmedelsregister.