All yrkesmässig användning av växtskyddsmedel, både inomhus och utomhus, ska dokumenteras. Sprutjournalen ska sparas i tre år. Tänk på att du vid tillsyn eller på begäran ska kunna visa upp journalen, både om du själv eller någon annan utfört bekämpningen.

Du behöver skriva en sprutjournal även om du till exempel har:

  • sprutat i växthus
  • sprutat med ryggspruta
  • betat utsäde

På Jordbruksverket hittar du mer information om hur du dokumenterar din användning av växtskyddsmedel. I appen Sprutjournal kan du fylla i och spara dina sprutjournaler. Appen finns till för att underlätta att journalen blir korrekt och komplett ifylld. Den fyller automatiskt i vissa uppgifter och kontrollerar att det valda preparatet är godkänt för den aktuella grödan. Dessutom finns de olika preparatens användingsvillkor tillgängliga i appen.

Använd våra sprutjournaler

Här hittar du länkar till Säkert växtskydds ifyllbara sprutjournaler som du kan skriva ut eller spara på din dator. Det finns en sprutjournal per plats/skifte och en sprutjournal per datum. Välj den vilken version som passar dig bäst. (LÄGG IN LÄNKAR TILL BIBBLAN)

 

Relaterade sidor