Tänk på:

  • Spruta tidiga morgnar och sena kvällar.
  • Använd "Hjälpredan" för bestämning av anpassat skyddsavstånd.
  • Förbättra sprutans prestanda.
  • Avstå från bekämpning då "Hjälpredan" rekommenderar stora skyddsavstånd.

Hjälpredan

Hjälpredan för fläktspruta är ett verktyg som hjälper dig att bestämma vilket anpassat skyddsavstånd du behöver lämna när du sprutar. Vattendrag, känsliga grödor, trädgårdar och växthus är exempel på känsliga objekt där du behöver hålla skyddsavstånd.

För att beräkna skyddsavståndets storlek måste du känna till faktorer som:

  • vindstyrka
  • temperatur
  • bomhöjd
  • duschkvalitet

Sedan kan du med hjälp av tabeller få fram skyddsavståndet. Tabellerna finns i broschyren "Hjälpredan för fläktspruta i fruktodling". (LÄGG IN LÄNK)

Tänk på att användning av avdriftsreducerande utrustning är ett krav vid användning av vissa preparat. Listan för godkänd avdriftsreducerande utrustning ligger separat. (LÄGG IN LÄNK)

Avdriftsreducerande utrustning

Här hittar du avdriftsreducerande utrustning som är testad och godkänd.

I vårt bibliotek finns en förteckning över avdriftsreducerande utrustning som godkänts vid Julius Kuhn Institut, JKI, (fd BBA) i Tyskland.

Listan visar spridare eller utrustning som efter provning placerats i någon av klasserna 50 %, 75 % eller 90 % och 99 % avdriftsreduktion i fruktodling. Detta innebär att du kan använda betydligt kortare skyddsavstånd.

Godkänd utrustning

Det finns ingen allmän provning av utrustningar utan varje tillverkare får låta prova sin egen utrustning. Hjälpredan kan bara användas för utrustning som testats och godkänts som Särskilt avdriftsreducerande av JKI (fd BBA) i Tyskland, eller testats med samma metoder, eller enligt SS/ ISO 22866:2005, och uppfyller samma krav på avdriftsreduktion. Andra länder kan ha andra grunder för tester och godkännande, som dock ännu inte kan användas i Sverige.

Särskilda krav

Observera att det kan finnas särskilda krav i registrering av preparat att de måste användas med särskilt avdriftsreducerande utrustning men skall läsas av på annan plats i tabellerna.

Ex: För ett preparat anges att om utrustning för 75 % avdriftsreduktion används ska skyddsavstånd avläsas i kolumn för 0 % och då utrustning för 90 % avdriftsreduktion ska skyddsavstånd avläsas i kolumn för 25 %.

Utåtriktad luft avstängd

I många fall står det angivet i listan att exempelvis de yttersta 3 eller 5 raderna endast får sprutas med den utåtriktade luften avstängd. Detta avser då vinden blåser vinkelrätt mot trädraderna. Praktiskt innebär detta att först skall skyddsavstånd lämnas. Det är de först sprutade raderna inne i odlingen innanför skyddsavståndet som endast får sprutas med vätska och inte med luftström utåt. Om vinden är i trädradernas längdriktning lämnas skyddsavståndet bakåt respektive framåt i raden. Det förutsätts att träden samlar det som sprutas i sidled.

LÄGG IN LÄNK -Länk till avdriftsreducerande utrustning

Relaterade sidor