Grundskyddet är en bra bas som skyddar dig när du hanterar koncentrerade växtskyddsmedel vid till exempel påfyllning.

Skydda dig själv och miljön

Det är mycket viktigt att du har vissa delar för att din påfyllning ska vara säker för dig själv och miljön du vistas i. I vår broschyr (LÄNK TILL DOKUMENT) kan du läsa om vad grundskyddet består av, samt vad som är vitkigt att tänka på vid påfyllning.

Visste du till exempel att handskar i nitrilgummi ger ett bättre skydd än latexhandskar?Engångshandskar av nitril ska bytas efter 10 minuter. Så fort går det för vissa ämnen att tränga igenom gummit.

Arbetsmiljöverkets temasida om växtskyddsmedel

Gå in på Arbetsmiljöverkets sida som handlar om växtskydd. Det finns även en kortfattad broschyr "Ditt grundskydd mot växtskyddsmedel" (LÄGG IN LÄNK) som beskriver hur du kan skydda dig. Grundskyddet finns även sammanfattat på affisch och dekal. Allt går att beställa kostnadsfritt hos Arbetsmiljöverket.

Film "Personlig skyddsutrustning: grundskyddet" 

Skydda dig själv genom att använda rätt grundskydd när du använder växtskyddsmedel. I filmen Personlig skyddsutrustning- grundskyddet besöker vi lantbrukare Erik på Skeda prästgård som berättar om grundskyddet.