Hur du ska skydda dig när du sprutar i fält beror på om din traktorhytt är tät eller ej.

Om traktorhytten är tät

Om traktorhytten är tät så behövs kolfilterinsats och partikelfilter för ventilationen. Byt ut eller rekonditionera filtren varje år eller efter 300-400 arbetstimmar.

Om hytten är otät eller öppen

Om hytten är otät eller öppen riskerar du att andas in sprutdimma och den kan också hamna på dig och på alla ytor inne i traktorn. Då behöver du mer skyddsutrustning än om traktorn är tät, läs mer i Arbetsmiljöverkets kortfattade broschyr "Ditt grundskydd mot växtskyddsmedel". (LÄNK TILL BROSCHYR HÄR)

Film: "Skyddsutrustning - bomspruta"

I filmen Skyddsutrustning - bomspruta besöker vi lantbrukare Erik på Skeda prästgård som ska ut och spruta ärterna mot ogräs. Han har en traktor med tät hytt så det han främst behöver tänka på är att byta hyttfilter.