Tomma rengjorda plastförpackningar kan lämnas till energiutvinning på särskilda insamlingsställen.

Tomma förpackningar

Planera redan från början för en plats för tomma förpackningar, till exempel nätbur eller 1000-liters plastcontainer under tak, soptunna, traktorvagn i vagnskjulet eller abonnerad container. Ordning och reda i avfallshanteringen minskar riskerna för dig själv, den yttre miljön och för obehöriga.

SvepRetur tar emot rena förpackningar, ta reda på hur och när på www.svepretur.se. Observera att förpackningarna ska vara rengjorda, dropptorra och att locken lämnas separat. Dunkar för växtskyddsmedel går till energiutvinning.

Ej rengjorda förpackningar sorteras som farligt avfall. Ta kontakt med Miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun för information om var avfallet kan lämnas, kostnad och hur det ska förpackas.

Rengöring

  • Dunkar för växtskyddsmedel rengörs omgående efter tömning. Fyll förpackningen med 1/5 vatten, sätt på locket och skaka, häll sedan sköljvätskan direkt i sprutan.
  • Upprepa sköljproceduren minst tre gånger med vatten. Låt förpackningen rinna av (upp och ner) tills den är dropptorr.
  • Några droppar skumdämpare i sköljvattnet underlättar sköljningsproceduren.

Om leverantören lämnar särskilda anvisningar ska dessa följas.

Läs mer hos Svenskt Växtskydd om hantering av förpackningar för växtskyddsmedel.

Relaterade sidor